معنی و ترجمه کلمه anew به فارسی anew یعنی چه

anew


از نو،دوباره ،بطرز نوين ،از سر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها