معنی و ترجمه کلمه angiography به فارسی angiography یعنی چه

angiography


روانشناسى : رگ نگارى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها