معنی و ترجمه کلمه angle of rotation به فارسی angle of rotation یعنی چه

angle of rotation


زاويه گردش ،زاويه دوران
علوم مهندسى : زاويه چرخش
معمارى : زاويه چرخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها