معنی و ترجمه کلمه angle valve به فارسی angle valve یعنی چه

angle valve


علوم مهندسى : شير گوشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها