معنی و ترجمه کلمه animals not ritually slaughtered به فارسی animals not ritually slaughtered یعنی چه

animals not ritually slaughtered


قانون ـ فقه : ميته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها