معنی و ترجمه کلمه annual general meeting به فارسی annual general meeting یعنی چه

annual general meeting


قانون ـ فقه : مجمع عمومى سالانه
بازرگانى : مجمع عمومى ساليانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها