معنی و ترجمه کلمه annunciator wire به فارسی annunciator wire یعنی چه

annunciator wire


الکترونيک : سيم زنگ احضار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها