معنی و ترجمه کلمه ante meridiem به فارسی ante meridiem یعنی چه

ante meridiem


پيش از نصف النهار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها