معنی و ترجمه کلمه anterior به فارسی anterior یعنی چه

anterior


پيشين( قدامى)،جلو(ى)،قدامى
روانشناسى : پيشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها