معنی و ترجمه کلمه anti interference capacitor به فارسی anti interference capacitor یعنی چه

anti interference capacitor


علوم مهندسى : خازن ضد تداخل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها