معنی و ترجمه کلمه anticipatory error به فارسی anticipatory error یعنی چه

anticipatory error


روانشناسى : خطاى انتظارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها