معنی و ترجمه کلمه anticorrosive paint به فارسی anticorrosive paint یعنی چه

anticorrosive paint


علوم نظامى : ماده ضد زنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها