معنی و ترجمه کلمه anticountermining device به فارسی anticountermining device یعنی چه

anticountermining device


علوم نظامى : وسيله ضد انفجار مين دريايى در اثر ضربه ضامن انفجار ضربتى مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها