معنی و ترجمه کلمه antiphrasis به فارسی antiphrasis یعنی چه

antiphrasis


بيان مطلبى به معنى مخالف ان( يکجور طعنه)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها