معنی و ترجمه کلمه antipodal به فارسی antipodal یعنی چه

antipodal


مربوط به ساکنين ينگى دنيا،واقع در طرف مقابل زمين ،مستقيما،مخالف ،متقاطر

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها