معنی و ترجمه کلمه antivignetting filter به فارسی antivignetting filter یعنی چه

antivignetting filter


صافى هماهنگ کننده نور
علوم نظامى : صافى تطبيق نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها