معنی و ترجمه کلمه anuria به فارسی anuria یعنی چه

anuria


نقص در ترشح ادرار،قطع ادرار،قطع ترشح

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها