معنی و ترجمه کلمه apart from به فارسی apart from یعنی چه

apart from


قطع نظر از،صرف نظر از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها