معنی و ترجمه کلمه aperient به فارسی aperient یعنی چه

aperient


(طب )ملين ،مسهل ،داروى ملين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها