معنی و ترجمه کلمه applicable law به فارسی applicable law یعنی چه

applicable law


قانون قابل اجرا
بازرگانى : قانون نافذ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها