معنی و ترجمه کلمه applicable law به فارسی applicable law یعنی چه

applicable law


قانون قابل اجرا
بازرگانى : قانون نافذ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها