معنی و ترجمه کلمه appointing a representative or deputy به فارسی appointing a representative or deputy یعنی چه

appointing a representative or deputy


نايب گرفتن
قانون ـ فقه : استنابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها