معنی و ترجمه کلمه appropiateness به فارسی appropiateness یعنی چه

appropiateness


مناسبت ،اقتضا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها