معنی و ترجمه کلمه apropos به فارسی apropos یعنی چه

apropos


بجا،بموقع ،شايسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها