معنی و ترجمه کلمه aptitude test به فارسی aptitude test یعنی چه

aptitude test


ازمون شايستگى
روانشناسى : ازمون استعداد
علوم نظامى : ازمون قابليت فردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها