معنی و ترجمه کلمه arbitrary control به فارسی arbitrary control یعنی چه

arbitrary control


علوم مهندسى : کنترل فرضى
علوم نظامى : کنترل با استفاده از گرايا مختصات فرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها