معنی و ترجمه کلمه arch-enemy به فارسی arch-enemy یعنی چه

arch-enemy


دشمن بزرگ ،شيطان ،ابليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها