معنی و ترجمه کلمه architectonics به فارسی architectonics یعنی چه

architectonics


)=architectonic(فن معمارى ،طراحى ،ساختمان اثر ادبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها