معنی و ترجمه کلمه archive به فارسی archive یعنی چه

archive


بايگانى کردن ،ضبط اسناد و اوراق بايگانى
کامپيوتر : بايگانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها