معنی و ترجمه کلمه areflexia به فارسی areflexia یعنی چه

areflexia


روانشناسى : بى بازتابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها