معنی و ترجمه کلمه armed peace به فارسی armed peace یعنی چه

armed peace


صلح مسلح
قانون ـ فقه : حالتى که دولتها بدون درگيرى نظامى خود را براى جنگ احتمالى اماده مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها