معنی و ترجمه کلمه armour به فارسی armour یعنی چه

armour


(نظ ).زره ،جوشن ،سلاح ،زره پوش کردن ،زرهى کردن
علوم مهندسى : زره پوش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها