معنی و ترجمه کلمه arms به فارسی arms یعنی چه

arms


جنگ افزار،نشان دولتى ،نيرو( نيروهاى مسلح)
علوم نظامى : نيرو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها