معنی و ترجمه کلمه army personnel system به فارسی army personnel system یعنی چه

army personnel system


علوم نظامى : سيستم عمليات پرسنلى نيروى زمينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها