معنی و ترجمه کلمه arrange به فارسی arrange یعنی چه

arrange


مرتب کردن ،ترتيب دادن ،اراستن ،چيدن ،قرار گذاشتن ،سازمند کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها