معنی و ترجمه کلمه arresting system purchase element به فارسی arresting system purchase element یعنی چه

arresting system purchase element


علوم نظامى : وسيله ضربه گير سيستم مهار هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها