معنی و ترجمه کلمه articulated connecting rod به فارسی articulated connecting rod یعنی چه

articulated connecting rod


علوم هوايى : شاتون فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها