معنی و ترجمه کلمه artificial daylight به فارسی artificial daylight یعنی چه

artificial daylight


فلق ظاهرى
علوم نظامى : سپيده دم مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها