معنی و ترجمه کلمه artificial lake به فارسی artificial lake یعنی چه

artificial lake


معمارى : درياچه مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها