معنی و ترجمه کلمه as compared to به فارسی as compared to یعنی چه

as compared to


نسبت به ،در مقابل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها