معنی و ترجمه کلمه as such به فارسی as such یعنی چه

as such


بهمين سمت ،همينطور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها