معنی و ترجمه کلمه aspect change به فارسی aspect change یعنی چه

aspect change


تغييرات منظرى هدف
علوم نظامى : تغيير منظر هدف از ديد رادار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها