معنی و ترجمه کلمه asphalt finisher به فارسی asphalt finisher یعنی چه

asphalt finisher


علوم مهندسى : پرداخت کننده اسفالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها