معنی و ترجمه کلمه aspiration level به فارسی aspiration level یعنی چه

aspiration level


روانشناسى : سطح انتظار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها