معنی و ترجمه کلمه aspire به فارسی aspire یعنی چه

aspire


ارزو داشتن ،ارزو کردن ،اشتياق داشتن ،هوش داشتن( با after يا for يا)at ،بلند پروازى کردن ،بالا رفتن ،فرو بردن ،استنشاق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها