معنی و ترجمه کلمه assault course به فارسی assault course یعنی چه

assault course


ميدان اموزش عمليات هجومى
علوم نظامى : دوره اموزشى عمليات هجومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها