معنی و ترجمه کلمه assembly order به فارسی assembly order یعنی چه

assembly order


دستور مونتاژ وسايل
علوم نظامى : دستور تعمير دستور جمع شدن در نقطه تجمع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها