معنی و ترجمه کلمه assimilatc به فارسی assimilatc یعنی چه

assimilatc


يکسان کردن ،هم جنس کردن ،مقايسه نمودن ،در بدن جذب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها