معنی و ترجمه کلمه assistant driver به فارسی assistant driver یعنی چه

assistant driver


شاگرد شوفر
علوم مهندسى : کمک راننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها