معنی و ترجمه کلمه association for computing machinery به فارسی association for computing machinery یعنی چه

association for computing machinery


کامپيوتر : بزرگترين جامعه جهانى اموزشى و علمى جهت توسعه مهارتهاى فنى و صلاحيتهاى حرفه اى متخصصان کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها