معنی و ترجمه کلمه assured به فارسی assured یعنی چه

assured


خاطرجمع ،مطمئن ،امن ،محفوظ،جسور،مغرور،بيمه شده ،محرم
بازرگانى : بيمه گزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها